TOPlist

TRIKY FAQ: Blue Print [blueprnt]

 

 UFF - 14.11.2011 21:47:11 ~ manuál[e][■]
Hráč ovláda panáka J.J., úlohou ktorého je zostaviť strieľajúci stroj (Ammo Machine) a ním skoliť ogra (Ollie Ogre), prenasledujúceho dievčinu Daisy Damsel.
Stroj sa skladá z 8 súčastí, ktoré sú rozmiestnené v 10 domoch. V každom z nich je buď jedna súčiastka stroja alebo bomba. Súčiastku treba priložiť na príslušné miesto na modráku (Blueprint) dole uprostred, bombu do jamy (Bomb Pit) vpravo dole skôr, než vybuchne.
Pohyb J.J. možno zrýchliť pridržaním tlačidla. Zrýchlenie však uberá energiu, ktorej množstvo ukazuje červený pruh (Fast Run Time) pod modrákom. Umiestnením súčiastky stroja na modrák sa trocha energie pridá. Pohyb naprázdno uberá menej energie než pohyb s nákladom.
Po zostavení stroja sa nápis nad tlačidlom vľavo od modráku (červený kruh v zelenom) zmení zo START na PRESS START. Tlačidlom musí J.J. aktivovať stroj a ním odstreliť ogra. Strojom možno pohybovať doľava a doprava, ale samotná streľba je náhodná a nedá sa ovládať.
Ak sa tlačidlo START použije skôr, než je stroj celkom hotový, všetky dovtedy použité súčiastky z modráka spadnú a treba ich znova umiestniť. Pri tom ale energia nepribúda.
Z jamy na bomby občas vyskočí obluda Sneaky Pete (podľa manuálu sa volá Weird Willie), ktorého treba chytiť a hodiť späť do jamy skôr, než sa dostane k tlačidlu START a stroj ním rozbije.
Ak sa J.J. nepodarí skoliť ogra skôr, než ten dostihne Daisy Damsel, hráč stratí jeden život a stroj sa rozpadne, takže ho treba znova zostaviť. Pri tom však energia nepribudne.
Ďalším problémom sú zabijacke kvetináče (Killer Flower Pot) zoskakujúce zhora s cieľom zasiahnuť J.J. Zrážka znamená stratu života.
Od druhého levelu sa objavuje sova Fuzzy Wuzzy, náhodne sa pohybujúca v bludisku medzi domami. Zrážka s ňou znamená stratu života.
Je potrebné pamätať si, ktoré domy J.J. prehľadal, lebo pri opakovanej návšteve domu v ňom vždy nájde bombu.
Pred nebezpečenstvom sa J.J. môže ukryť v ktoromkoľvek dome, ktorý ho ochráni pred sovou aj kvetináčom (s výnimkou situácie, keď J.J. drží bombu – tá vybuchne aj v dome). Lenže tam sa nemôže zdržiavať príliš dlho, lebo čas beží.
Okrem toho je J.J. v bezpečí len počas streľby na aktivovanom stroji.
Po nahraní 30 000 bodov dostane hráč jeden život navyše. Ďalšie životy už v hre získať nemožno.
Bodovanie: Za každú nájdenú súčiastku 1000 bodov, za bombu hodenú do jamy 50 bodov, za obludu hodenú do jamy 100 bodov, za odstrelenie ogra 500 až 2500 bodov podľa toho, ako blízko sa ten dostane k Daisy Damsel. Čím bližšie, tým menej bodov.

Zdroje: http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7172
http://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/B/Blueprint.pdf
http://www.gamervision.com/games/blue-print-for-arcade
http://www.arcade-history.com/?n=blue-print-upright-no.-300&page=detail&id=297
 UFF - 14.11.2011 22:13:59 ~ trik[e][■]
V hre sa pravidelne striedajú dva levely a pre každý z nich existujú 4 schémy rozloženia predmetov (súčiastka stroja alebo bomba). Zobrazenie schém je uložené v zložke EMUX\\UFF\\PUBLIC\\OTHERS osobitne pre nepárne (liché) a párne (sudé) levely. (Treba prepnúť filter na "Vše"). Bomby na obrázkoch sú zobrazené ako modré, v skutočnej hre však môžu byť aj červené.


EMUX - KLUB ELITNÍCH HRÁČŮ: rekordy, emulátory, automaty, konzole a videohry